DENNA SIDA UPPDATERAS FORTLÖPANDE, OCH HÄR KOMMER OLIKA HOMÍLIER (PREDIKNINGAR) FRÅN VÅRA FÖRSAMLINGAR ATT I EFTERHAND PUBLICERAS.
KOM DÄRFÖR OFTA TILLBAKA, FÖR INSPIRATION OCH KONTEMPLATION!

HOMÍLIERNA UTGÅR BÅDE FRÅN VÄSTLIG OCH ÖSTLIG KALENDER.
HOMÍLIERNA FÅR CITERAS, MED ANGIVANDE AV KÄLLAN.