ORTODOXA BENEDIKTINER AV MARIA ÄNGLADROTTNINGEN (O.B.M.)
med

HELIGA ÄRKEÄNGLARNAS KLOSTER

Med välsignelse av Hans Eminens Metropoliten Hilarion, ROCOR:s Förste Hierark, har inom Skandinaviens Nordisk-Ortodoxa Dekanat av ROCOR Western Rite, nu även upprättats en västlig ortodox klostergemenskap för det monastiska livet enligt den helige Benedikts regel, med syfte bl a att skapa ett (första) framtida kloster, med, det av vår metropolit redan välsignade, namnet 'Heliga Ärkeänglarnas kloster'.  Ännu så länge är arbetet bara i sin linda, men vi välkomnar alla som vill delta i detta visionära arbete, som blivande noviser, munkar eller nunnor, alternativt som oblater och/eller välgörare. För närvarande finns det två prästmunkar i ROCOR:s västliga rit, som bor och tjänstgör i församlingarna i Stockholm respektive Göteborg. Fortlöpande kommer här olika nyheter att presenteras, såsom ett mer utarbetat oblatprogram. inbjudningar till evenemang och gudstjänster, material för tidegärdens firande etc. etc., så följ oss här samt inte minst på vår nya Facebook-sida - www.facebook.com/ortodox.benediktin/ och engagera dig gärna i detta arbete för ett västligt ortodoxt kloster i Skandinavien! Kontakta prosten/dekanen Fr. Serafim för mer info på serafim@nordiskortodox.org.