Stockholmsförsamlingens grundläggningsdokument (klicka på bilden t v), utfärdat av Metropoliten Hilarion, ROCOR:s Förste Hierark, i mars 2018.

Kontakta oss

KONTAKTUPPGIFTER

GUDSMODERNS BESKYDDS ORTODOXA FÖRSAMLING
Postadress:
c/o Furemalm
Upplandsgatan 81
113 44 Stockholm

Vi firar våra gudstjänster i Ansgarskyrkan, Odenv. 3 (Lidingö C)


Kyrkoherde, Rektor:
Hieromunk Fr. Serafim
Prost/Dekan för Skandinaviens Dekanat
Dekanrådets Praeses (ordförande)
serafim@nordiskortodox.org
0725-21 45 70


Kleresi:
Diakon Fr. Petrus Michael (Catenacci)
petrus.michael@nordiskortodox.org
070-333 81 32


Ledamöter i Församlingsrådet, Stockholm:
Hieromunk Fr. Serafim, ordförande
Fr. Petrus Michael (Catenacci), sekreterare
Kantor Göran Grahn   070-989 03 76

Hitta hit