En församling är under bildande i Malmö-Lund, där en grupp av våra medlemmar bor, men man saknar ännu så länge egen präst. Intresse finns också från andra orter, såsom Helsingborg, där enstaka medlemmar också redan finns. Medlemmar i Skåne betjänas f n av präster från Stockholm och Göteborg. Vi söker ortodoxa som kan/vill engagera sig i det framtida församlingsrådet. För mer info, kontakta dekanen, via serafim@nordiskortodox.org eller 070-725 78 79. Ortodoxa som önskar döpa sina barn eller som önskar bli vigda i vår kyrka, uppmanas också kontakta dekanen enl. ovanstående.