Kontakta oss

KONTAKTUPPGIFTER

HELIGA HALVARDS
OCH NIKOLAUS
ORTODOXA FÖRSAMLING

Postadress:
Mikael Wilhelmsson
Simrishamnsvägen 14
121 53 Johanneshov

Vi firar våra gudstjänster i Vår Frälsares kapell,
på Västra Hamngatan 15, Göteborg.

Kyrkoherde, Rektor:
Hieromunk, Fr. Lazarus
Dekanrådets Kansler
lazarus@nordiskortodox.org
072-452 35 67

Kleresi:
Diakon Fr. Andreas (Eraybar)
Dekanrådets Vice Kansler - economus
andreas@nordiskortodox.org
 072-210 89 15

Ledamöter i Församlingsrådet, Göteborg:
Hieromunk, Fr. Lazarus, ordförande
Fr. Andreas (Eraybar), sekreterare
Ove Larsson, kassör
ove.larsson@nordiskortodox.org
Lars Sahlin, ledamot
lars.sahlin@nordiskortodox.org

Hitta hit