DEKANATSRÅDET

Ordförande, Praeses - Dekanen, Hieromunk Fr. Serafim
Dekanens adjutant - Diakon Fr. Petrus Michael Catenacci
Kansler, kanslichef och Economus - Hieromunk Fr. Lazarus
Lekmannaledamot - Kantor Göran Grahn


Dekanatsrådets postadress:
Skandinaviens Dekanat (ROCOR-WR)
c/o Furemalm, Upplandsgatan 81
113 44  Stockholm