FÄDERNAS KYRKA OCH FÄDERNAS RIT

Vi firar alla våra gudstjänster på folkspråket (i Sverige alltså på svenska), dock enligt den förmedeltida, nordiska och västeuropeiska traditionen (före den s k Stora schismen mellan Öst och Väst på 1000-talet), och vi använder oss av äldre, nordisk tidegärdstradition och välkända, nordiska hymner. Våra högmässor på söndagar och helgdagar, firas enligt det som ofta benämnes S:t Gregoriusliturgin, såsom den blivit godkänd för användning inom Ortodoxa kyrkan. Såsom Skandinaviens Dekanat av Ryska Utlandskyrkan (ROCOR) och denna kyrkas Vikariat för den västliga riten, direkt underställda Metropoliten Hilarion, ROCOR:s Förste Hierark, är vi i full kommunion och gemenskap med övriga, kanoniska, ortodoxa kyrkor, men vi är också en all-ortodox kyrka som välkomnar alla ortodoxa och ortodoxt intresserade av alla språk och bakgrunder.

Varmt välkommen i vår gemenskap! Du kommer, precis som oss, att älska att vara nordisk-ortodox!

KAFÉ ANSGAR - EN ANDLIG OAS PÅ DEN GRÖNA SKÖNA ÖN

Varje lördag under vår- och hösttermin, är det medlemmar i vår ortodoxa församling i Stockholm som ansvarar för och bemannar Lidingös trevligaste kafé (öppet 10-15). Våra omtalade och rikliga smörgåsar passar lika bra för fika som för lunch, och våra hembakta bullar och kondisbitar slår det mesta. Präst/diakon finns oftast också på plats för samtal och dessa lördagar är ett utmärkt sätt att lära känna oss och vår kyrka. Ibland firar vi en enklare andakt direkt efter kaféets stängning, och om intresse finnes, kommer vi med tiden även att anordna studiecirklar, bibelsamtal etc.
Hör gärna av dig till Fr. Serafim (se Kontakt) för mer information!

Kalendarium


GPS
WGS84: N 59° 21.9408', E 18° 7.9431'
Decimal: 59.3657, 18.1324