DEN KYRKLIGA TRADITIONEN MED BIVAXLJUS

Bivaxljusets historia inom Kyrkan kan spåras till det första århundradet, då man i Rom började använda bivax för tillverkning av ljus till kyrkorna, och bivax blev med tiden det enda godkända materialet för kyrkljus, både i öst och i väst, och fortfarande är det i huvudsak bivaxljus som används inom den Ortodoxa Kyrkan under gudstjänsten och för ljuständning i kyrkorna.
Ryska Ortodoxa Kyrkans Heliga Synod fastlade 1882 denna tradition i en bestämmelse som säger att alla ljus som används i kyrkan ska vara gjorda av det renaste och mest naturliga vaxet, d v s det vax som man menar enbart fås av biet. I Gamla testamentet står skrivet att alla ämnen och föremål som brinner under gudstjänsten måste vara naturliga. Att bränna bivaxljus betyder lydnad och beredskap att ångra sig. Ljusets eld representerar rening genom Guds eld, och man ansåg att människans synder brinner i denna eld.

Vax, som det renaste ämnet, symboliserar våra själars renhet och våra offers uppriktighet. Vax, som ett mjukt och formbart ämne, symboliserar vår lydnad, vår omvändelse och vår villighet att ångra vårt syndiga liv. Vax, samlad från olika, doftande blommor, symboliserar den Helige Andes ljuvligt doftande nåd, Vax, samlad från skapelsens gåvor, symboliserar de mångfaldiga offer som alla kristna bär fram inför Gud. Vax, som brinner med en klar låga, symbliserar hur Gud renar vår natur med gudomlig eld. Vax, som låter eld och ljus kombineras, symboliserar föreningen och styrkan av ömsesidig kärlek och fred bland de kristna.

HONUNGSFÄRG
HONUNGSFÄRG

Bivaxljus - Honungsfärg
Pris: 749 kr exkl. moms/förpackning
Prisexempel - för fullständig prislista; se:
http://vsljus.se/produkter/prislistan.html
 
Art.nr   Längd   Diameter   Brinntid   Antal /förp.   Pris
140    160 mm   5 mm         30 min       700 st    1.07 kr/st
120    160 mm   5.4 mm      35 min      600 st    1.24 kr/st
100    165 mm   5.7 mm      50 min      500 st    1.49 kr/st

LINDTRÄFÄRG
LINDTRÄFÄRG

Våra omtalade bivaxljus finns i en mängd olika storlekar och färger, inkl. fullstora altarljus och förutom ovanstående färger, även i rött. Vi har lämpliga ljus både för bruk i alla typer av kyrkor, men även för hemmabruk, samt presentförpackningar.

BÄRNSTENSFÄRG
BÄRNSTENSFÄRG

Vi har många nöjda kunder i flera olika kyrkor och samfund över hela Norden, samt även många privatkunder som beställer från oss.
Beställning görs enklast via formuläret:

http://vsljus.se/produkter/best%C3%A4llningslista.html