... OCH EN HöST FYLLD AV DOP

Den starka doptrenden fortsätter i Godsmoderns Beskydds Ortodoxa församling i Stockholm, och vår medelålder är snart den lägsta bland alla ortodoxa församlingar i landet! Enbart under november och början av december, har vi fått förmånen att döpa Anni-Marie i Stockholm 10 november, Dominik (från en lettisk/kazakisk familj) 24 november i Stockholm, Alexander (från svensk/ukrainsk familj) 25 november i Växjö,  och under liturgin 2 december döptes först Madeleine, 3 år (från en vitrysk familj), och sedan Gustaf (i dopet Serafim), 22 år, från Norrland. Vid samma liturgi krismerades även Ida som varit med oss en tid och som nu upptogs i Ortodoxa kyrkan. Vi hälsar alla dessa välkomna och ber Herren välsigna deras liv och väg!

EN VÅR OCH SOMMAR FYLLD AV DOP

Herren fortsätter att välsigna vår (i Sverige) lilla kyrka, med en mängd dop. Förutom vårens tre (3) barndop, som rapporterats på annat ställe, har nu under sommaren ytterligare tre (3) dop förrättats i Godsmoderns Beskydds Ortodoxa församling i Stockholm.
På Heliga Petri och Pauli dag, 12 juli (enl. sekulär kalender), som även var hel. Maria, Markus moders dag, i Sabbatsbergskyrkan i Vasaparken, firades en mycket välbesökt dop- och krismeringsgudstjänst enligt den äldre, västligt ortodoxa ritem, för Mai Maria (Olovson), dotter till Magnus Olovson (som även han krismerades i gudstjänsten denna dag) och hans hustru Mon. Mai Maria är barnbarn till den internationellt berömde, svenske skulptören Gudmar Olovson (1936-2017) och hans förra maka Birgitta Serlachius. Dekanen för Skandinaviens Dekanat, prosten Fr. Serafim, assisterades i dopgudstjänsten av Rektorn, hieromunken Fr. Lazarus från Göteborg, samt av Diakonen Fr. Petrus Michael (Catenacci) och Kantor Göran Grahn. Faddrar/ gudföräldrar till Mai Maria, är Edvard Hollertz och Ebba Wedén (f. Ankarcrona). Efter ceremonin gav dopbarnets föräldrar en fantastisk middag för alla dopgäster på närliggande Restaurang Wasahof, som är i släktens ägo.
Under liturgin på 10. Söndagen i Treenighetstiden, 5 juli, i Ansgarskyrkan i Lidingö Centrum, döptes och krismerade studerande Erik Ljung (18 år) från Sundbyberg, och även Sebastian Nikolaj, son till Dick Jakobsson och hans maka Jekaterina Matvejeva, boende i Stockholm.
Till alla dessa nydöpta önskar vi Guds rika välsignelse och många nåderika år! Fortsättning lär följa, för nu väntar höstens dop...

 

S:T GREGORIUSLITURGIN FIRAS NU ÄVEN I GÖTEBORG

På Andra Söndagen i Treenighetstiden, 10 juni 2018, skrev vi kyrkohistoria även i Västsverige, då en kanonisk och västligt ortodox liturgi firades i Göteborg, för säkert första gången på åtminstone 1000 år! En intresserad församling hade dykt för att dela denna unika händelse, som leddes av prosten Fr. Serafim som celebrant och den lokale kyrkoherden Fr. Lazarus som predikant, med assistans av diakonerna, Fr. Petrus Michael och Fr. Anderas, samt kantorn Göran Grahn. Efter liturgin i kapellet på Västra Hamngatan, vidtog ett förlängt och förstärkt kyrkkaffe på närbeläget konditori, med många och långa diskussioner om vår framtida verksamhet i denna del av Sverige.

DE NORDISK-ORTODOXA FÖRSAMLINGARNA I SVERIGE
BLIR ETT KANONISKT SKANDINAVISKT DEKANAT
UNDER DET VÄSTLIGT ORTODOXA VIKARIATET
AV RYSKA UTLANDSKYRKAN

Under vårvintern 2018, efter en längre tids diskussioner och förhandlingar mellan NOAK (Nordens Ortodoxa Apostoliska Kyrka; tidigare under Kyivpatriarkatet) och Heliga Synoden i ROCOR (Russian Orthodox Church Outside Russia), bestämdes slutligen att NOAK (med kleresi och lekmän samt befintliga församlingar) upptas i ROCOR Western Rite (dess Vikariat för den västligt ortodoxa riten, samt antar det nya namnet 'Skandinaviens Nordisk-Ortodoxa Dekanat av ROCOR Western Rite'. Förhandlingarna har från NOAK:s sida letts av Abboten Fr. Serafim (Furemalm) (tidigare Dekan för Kyivpatriarkatet i Skandinavien), och från ROCOR:sida dess Förste Hierark, Metropoliten Hilarion (Kapral) samt Generalvikarien för ROCOR Western Rite, Fr. Mark Rowe. Redan i slutet av mars upprättades NOAK:s redan befintliga församlingar i Stockholm (Gudsmoderns Beskydds ortodoxa församling) och i Göteborg (Heliga Halvard och Nikolaus ortodoxa församling), såsom stavropegiala församlingar inom ROCOR Western Rite och lades under ROCOR:s kanoniska beskydd, samt direkt underställda Metropoliten Hilarion. Under april, vid ett längre besök i USA, ledde sedan Metropoliten, assisterad av ett flertal präster från ROCOR-WR i USA, ett antal krismeringar, tonsureringar, vigningar i de lägre graderna, samt till sist diakon- och prästvigningar för det nyupprättade, skandinaviska dekanatet, detta naturligtvis då ingen av de kanoniska, ortodoxa kyrkorna erkänner Kyivpatriarkatets vigningar eller sakrament, som NOAK tidigare varit en del utav. Prästmunken Fr. Serafim prästvigdes för tjänst (och som Kyrkoherde) i Gudsmoderns Beskydds församling i Stockholm, och han insattes sedan som Dekan/Prost över det nyupprättade dekanatet och fick tillåtelse att bära guldkors. Prästmunken Fr. Lazarus prästvigdes för tjänst (och som Kyrkoherde) i Heliga Halvard och Nikolaus församling i Göteborg. Fäderna Petrus Michael (Catenacci) och Andreas (Erybar) vigdes till diakoner, för tjänst i Stockholm respektive Göteborg. Ytterligare vigningar är planerade att fortlöpande äga rum under senare delen av 2018 och början av 2019, för de som tidigare varit associerade med NOAK. Metropoliten Hilarion välsignade också etablerandet av ett ortodoxt benediktinskt munkbrödraskap (Ortodoxa Benediktiner av Maria Ängladrottningen) i Skandinavien, med syfte att upprätta ett benediktinskt kloster för den västligt ortodoxa riten, med namnet 'Heliga Ärkeänglarnas kloster', och ö h t främja ortodox tro och kultur i Norden. För mer information om vår verksamhet och kanske inledande diskussioner om framtida tjänst i vår kyrka, kontakta Fr. Serafim via serafim@nordiskortodox.org.