NÅD OCH FRID I HERREN JESUS KRISTUS!

Välkommen till den officiella hemsidan för nordisk och västlig ortodoxi i Skandinavien! Vi är ett stavropegalt, ortodoxt dekanat under direkt tillsyn och kanoniskt beskydd av Hans Eminens Metropoliten Hilarion, Förste Hierark av ROCOR (Russian Orthodox Church Outside of Russia), och vi utgör den nordiska delen av ROCOR:s vikariat för den västliga riten. Vi är en i grunden all-ortodox kyrka, i full kommunion med alla kanoniska och ortodoxa kyrkor, och vi välkomnar alla människor av en god vilja som vill söka och lära mer om den fullt ut ortodoxa och katolska tro som en gång kristnade våra länder i Norden, varför vi normalt använder oss av den äldre, västliga riten och det västliga officiet i alla våra liturgier och övriga gudstjänster, som alltid firas på det lokala folkspråket. Vi behöver just dig och dina förböner i vårt stora arbete för att återföra den katolska ortodoxa tron till Norden! Kontakta oss gärna eller kom och besök oss!

Vår vapensköld (se ovan i sidhuvudet) består av ett Andreaskors (till minne av den helige aposteln, vilken enligt legenden missionerade i Norden), och är tecknat med de traditionella, kyrkliga färgerna för Norden, rött och guld. På skölden ligger ett Roskildekors i blått, vilket är det äldsta kända, bysantiska, biskopsencolpiet bevarat i Norden. Blått är Gudsmodern Marias färg, då hon blivit vigd till Nordens drottning. Det grekiska mottot under skölden, är ett Jesuord och lyder i svensk översättning:

"Dömen icke, på det att I icke mån bliva dömda"
(Matt.7:1)

Med ditt sinne högt buret
på vingar av gudomlig insikt,
steg du upp över all synlig skapelse
att söka Gud, alltings Skapare,
och då du funnit honom,
mottog du återfödelsen i dopet.
Såsom åtnjutande Livets träd,
bevaras du evinnerligen oförvanskad,
o du evigt ärofulla Olga.

Troparion till heliga Olga, furstinna av Kyïv-Rus 

Heliga apostlalika Olga;
du som värnade våra och dina anfäders rike,
och som beredde vägen för Kristi ljus
i nordbors och rusers hjärtan;
bed för oss och din ortodoxa kyrka i Norden!

VÅR PATRIARK
Hans Helighet Kirill

av Moskva och Hela Rus
VÅR BISKOP
Hans Eminens Hilarion

Förste Hierark av ROCOR
Metropolit av New York och Östra U.S.A.

 

VÅR GENERALVIKARIE
Mitrabärande Ärkepräst Fr. Mark Rowe
Generalvikarie för ROCOR - Western Rite
För kontakt:
Fr.markrowe@gmail.com
(engelska)